ประกาศต่างๆ

announce
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
Top