ข้อดีสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ยูสด์ไบค์

วงเงินสูงสุด 105 %*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รับรถยี่ห้อ และรุ่นตามที่
บริษัทกำหนด อายุรถสูงสุด 10 ปี

ดอกเบี้ยไม่เกินเกณฑ์ที่ สคบ.กำหนด
โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคือ 23% ต่อปี

ผ่อนนานสูงสุด 48 งวด

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว คือสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อรถจักรยานยนต์มือสอง จากผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทน (ดีลเลอร์) สามารถยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้ ด้วยเงื่อนไขที่พิเศษสุด

“เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์”

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ/สำเนา) /หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์

เงื่อนไขในการพิจารณา

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท
 • เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้'


  *รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กำหนด

คำนวณอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเอง

คํานวณสินเชื่อ
Top