ติดต่อเรา

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่
CIMB Thai Auto Company Limited (Head Office Branch)
เลขที่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 1471 หรือ 02 684 6500 โทรสาร 02 684 6555
ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ยินดีให้บริการ
หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุข้อมูลในช่องด้านล่าง

Top