สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์มือสอง ไม่ว่าจะซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทน (เต็นท์) หรือซื้อจากเจ้าของรถยนต์โดยตรง ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทได้

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช

เนรมิตเงินสดด้วยรถคุณสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นชื่อของตนเอง (ปลอดภาระหนี้) ต้องการขอวงเงินสินเชื่อกับบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือใช้จ่ายในธุรกิจ